Επικοινωνήστε μαζί μας info@robotoys.eu

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις (" Όροι ") ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις εσάς, ως αγοραστών, και Εμάς, ως πωλητή, στο πλαίσιο συμβατικών σχέσεων που συνάπτονται μέσω του Ηλεκτρονικού καταστήματος στον ιστότοπο robotoys.eu .

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων περιέχονται στις αρχές της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ Προστασία προσωπικών δεδομένων

Όπως σίγουρα γνωρίζετε, επικοινωνούμε κυρίως εξ αποστάσεως. Επομένως, ισχύει και για τη Συμφωνία μας ότι χρησιμοποιούνται μέσα επικοινωνίας εξ αποστάσεως, τα οποία μας επιτρέπουν να συνεννοούμαστε χωρίς τη φυσική παρουσία μας και εσάς.

Εάν οποιοδήποτε μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων έρχεται σε αντίθεση με όσα έχουμε συμφωνήσει από κοινού κατά τη διαδικασία της αγοράς σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, η συγκεκριμένη συμφωνία θα υπερισχύει αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων.

 1. κάποιους ορισμούς
  1. Η τιμή είναι το οικονομικό ποσό που θα πληρώσετε για τα αγαθά.
  2. Η τιμή αποστολής είναι το οικονομικό ποσό που θα πληρώσετε για την παράδοση των Αγαθών, συμπεριλαμβανομένης της τιμής για τη συσκευασία τους.
  3. Η συνολική τιμή είναι το άθροισμα της Τιμής και της Τιμής Αποστολής.
  4. Ο ΦΠΑ είναι φόρος προστιθέμενης αξίας σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές ρυθμίσεις.
  5. Το ηλεκτρονικό κατάστημα είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που λειτουργεί από εμάς στη διεύθυνση robotoys.eu , όπου θα γίνει η αγορά των Αγαθών.
  6. Το τιμολόγιο είναι ένα φορολογικό παραστατικό που εκδίδεται σύμφωνα με τον νόμο περί φόρου προστιθέμενης αξίας για τη συνολική τιμή.
  7. Είμαστε η εταιρεία Diamond Hands s.r.o. , με έδρα στη διεύθυνση Uherova 2910/15 058 01 Poprad , με αριθμό ID 55027521 , εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο που τηρείται από το Περιφερειακό Δικαστήριο του Prešov, τμήμα Sro , ένθετο αρ. 44942/P , e-mail info@robotoys.eu , αριθμός τηλεφώνου +421 910 904 145 , που αναφέρεται ως ο πωλητής από νομικές ρυθμίσεις.
  8. Η παραγγελία είναι η αμετάκλητη πρότασή σας για σύναψη σύμβασης για την αγορά αγαθών μαζί μας.
  9. Το προϊόν είναι όλα όσα μπορείτε να αγοράσετε στο E-shop .
  10. Ο λογαριασμός χρήστη είναι ένας λογαριασμός που δημιουργείται με βάση τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς, ο οποίος επιτρέπει την αποθήκευση των καταχωρημένων δεδομένων και τη διατήρηση του ιστορικού των παραγγελθέντων αγαθών και των συμβάσεων που έχουν συναφθεί.
  11. Είστε άτομο που ψωνίζει στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και αναφέρεται από το νόμο ως αγοραστής.
  12. Το συμβόλαιο είναι ένα συμβόλαιο αγοράς που συμφωνείται βάσει δεόντως συμπληρωμένης Παραγγελίας που αποστέλλεται μέσω του Ηλεκτρονικού καταστήματος και συνάπτεται τη στιγμή που λαμβάνετε την επιβεβαίωση της παραγγελίας από εμάς.
 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ
  1. Η αγορά Αγαθών είναι δυνατή μόνο μέσω της διαδικτυακής διεπαφής του Ηλεκτρονικού καταστήματος.
  2. Όταν αγοράζετε Αγαθά, είναι καθήκον σας να μας παρέχετε όλες τις πληροφορίες σωστά και με ειλικρίνεια. Ως εκ τούτου, θα θεωρήσουμε ότι οι πληροφορίες που μας παρείχατε κατά την παραγγελία των Αγαθών είναι σωστές και αληθείς.
 3. Κλείσιμο της σύμβασης
  1. Η σύμβαση μαζί μας μπορεί να συναφθεί σε οποιαδήποτε γλώσσα.
  2. Η σύμβαση συνάπτεται εξ αποστάσεως μέσω του Ηλεκτρονικού καταστήματος, ενώ τα έξοδα για τη χρήση των μέσων εξ αποστάσεως επικοινωνίας επιβαρύνουν εσάς. Ωστόσο, αυτά τα κόστη δεν διαφέρουν σε καμία περίπτωση από τη βασική τιμή που πληρώνετε για τη χρήση αυτών των πόρων (δηλαδή, ειδικά για την πρόσβαση στο Διαδίκτυο), επομένως δεν χρειάζεται να περιμένετε πρόσθετα έξοδα από Εμάς πέρα από τη Συνολική Τιμή . Με την αποστολή της Παραγγελίας, συμφωνείτε να χρησιμοποιήσετε τα μέσα επικοινωνίας εξ αποστάσεως.
  3. Για να συνάψουμε τη Συμφωνία, είναι απαραίτητο να δημιουργήσετε ένα προσχέδιο Παραγγελίας στο E-shop. Αυτή η πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
   1. Πληροφορίες για τα Αγορασμένα Προϊόντα (στο E-shop, δηλώνετε τα Προϊόντα που σας ενδιαφέρουν να αγοράσετε με το κουμπί «Προσθήκη στο καλάθι»).
   2. Πληροφορίες για την τιμή, την τιμή αποστολής, τον ΦΠΑ, τον τρόπο πληρωμής της Συνολικής Τιμής και τον απαιτούμενο τρόπο παράδοσης των εμπορευμάτων. αυτές οι πληροφορίες θα εισαχθούν ως μέρος της δημιουργίας του προσχέδιο της παραγγελίας στο περιβάλλον χρήστη του Ηλεκτρονικού καταστήματος, ενώ οι πληροφορίες για την τιμή, την τιμή αποστολής, τον ΦΠΑ και τη συνολική τιμή θα καταχωρούνται αυτόματα με βάση τα επιλεγμένα αγαθά από εσάς και τον τρόπο παράδοσής του·
   3. Τα δεδομένα ταυτοποίησής σας που χρησιμοποιούνται για να μας επιτρέψουν να παραδώσουμε τα Αγαθά, ειδικά όσον αφορά το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση παράδοσης, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση e-mail.
  4. Κατά τη δημιουργία του προσχέδιο της Παραγγελίας, μπορείτε να αλλάξετε και να ελέγξετε τα δεδομένα μέχρι τη στιγμή της δημιουργίας του. Αφού κάνετε έλεγχο πατώντας το κουμπί «Παραγγελία με υποχρέωση πληρωμής», δημιουργείτε την παραγγελία. Ωστόσο, πριν πατήσετε το κουμπί, πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι είστε εξοικειωμένοι και συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους, διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η δημιουργία της Παραγγελίας. Χρησιμοποιείται ένα πλαίσιο ελέγχου για επιβεβαίωση και συγκατάθεση. Αφού πατήσετε το κουμπί "Παραγγελία με υποχρέωση πληρωμής", όλα τα συμπληρωμένα στοιχεία θα σταλούν απευθείας σε εμάς.
  5. Θα επιβεβαιώσουμε την παραγγελία σας το συντομότερο δυνατό μετά την παράδοσή της σε εμάς με ένα μήνυμα που θα σταλεί στη διεύθυνση e-mail που έχετε καταχωρίσει στην παραγγελία. Η επιβεβαίωση θα περιλαμβάνει μια περίληψη της Παραγγελίας και αυτών των Όρων. Με την επιβεβαίωση της Παραγγελίας από την πλευρά μας, συνάπτεται η Σύμβαση μεταξύ Εμάς και Εσάς. Οι όροι και οι προϋποθέσεις στη διατύπωση που ισχύουν την ημέρα της παραγγελίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Συμφωνίας.
  6. Μπορεί επίσης να υπάρξουν περιπτώσεις που δεν θα μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε την παραγγελία σας. Αυτό αφορά κυρίως καταστάσεις όπου τα Αγαθά δεν είναι διαθέσιμα ή περιπτώσεις όπου παραγγέλνετε μεγαλύτερο αριθμό Αγαθών από αυτόν που επιτρέπεται από εμάς. Ωστόσο, θα σας παρέχουμε πάντα εκ των προτέρων πληροφορίες σχετικά με τον μέγιστο αριθμό ειδών στο E-shop, επομένως δεν θα πρέπει να σας εκπλήσσει. Σε περίπτωση που υπάρχει οποιοσδήποτε λόγος για τον οποίο δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την Παραγγελία, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας και θα σας στείλουμε μια προσφορά για τη σύναψη της Σύμβασης σε τροποποιημένη μορφή σε σύγκριση με την Παραγγελία. Σε αυτή την περίπτωση, η σύμβαση ολοκληρώνεται τη στιγμή που επιβεβαιώσετε την προσφορά μας.
  7. Σε περίπτωση που αναγράφεται προφανώς λανθασμένη Τιμή στο E-shop ή στο προσχέδιο της παραγγελίας, κυρίως λόγω τεχνικού σφάλματος, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να σας παραδώσουμε τα Εμπορεύματα σε αυτήν την Τιμή, ακόμη και αν έχετε λάβει επιβεβαίωση της παραγγελίας , και ως εκ τούτου η Σύμβαση έχει συναφθεί. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας αμέσως και θα σας στείλουμε μια προσφορά για σύναψη νέας Σύμβασης σε τροποποιημένη μορφή σε σύγκριση με την Παραγγελία. Σε αυτή την περίπτωση, η νέα Σύμβαση συνάπτεται τη στιγμή που θα επιβεβαιώσετε την προσφορά μας. Εάν δεν επιβεβαιώσετε την προσφορά μας εντός 3 ημερών από την αποστολή της, έχουμε το δικαίωμα να υπαναχωρήσουμε από τη συναφθείσα Συμφωνία. Προφανές σφάλμα στην Τιμή θεωρείται, για παράδειγμα, μια κατάσταση όπου η Τιμή δεν αντιστοιχεί στη συνήθη τιμή σε άλλους πωλητές ή λείπει ή έχει ένα επιπλέον ψηφίο.
  8. Σε περίπτωση σύναψης της Συμφωνίας, είστε υποχρεωμένοι να καταβάλετε το Συνολικό Τίμημα.
  9. Σε ορισμένες περιπτώσεις, σας επιτρέπουμε να χρησιμοποιήσετε έκπτωση για την αγορά Αγαθών. Για την παροχή έκπτωσης, είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε τις πληροφορίες σχετικά με αυτήν την έκπτωση στο προκαθορισμένο πεδίο ως μέρος του προσχέδιο της παραγγελίας. Εάν το κάνετε, τα αγαθά θα σας παρασχεθούν με έκπτωση.
 4. τιμή και όροι πληρωμής, διατήρηση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας
  1. Η τιμή αναφέρεται πάντα στο E-shop, στο προσχέδιο Παραγγελίας και στο Συμβόλαιο. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της Τιμής που καθορίζεται για τα Προϊόντα εντός του E-shop και της Τιμής που καθορίζεται στο προσχέδιο Παραγγελίας, θα ισχύει η Τιμή που καθορίζεται στο Προσχέδιο Παραγγελίας, η οποία θα είναι πάντα ίδια με την τιμή της Σύμβασης. Ως μέρος του σχεδίου Παραγγελίας, αναφέρεται επίσης η Τιμή αποστολής ή οι προϋποθέσεις κατά τις οποίες η αποστολή είναι δωρεάν.
  2. Η συνολική τιμή αναφέρεται συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων όλων των τελών που ορίζονται από ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις.
  3. Θα ζητήσουμε την πληρωμή του Συνολικού Τιμής από εσάς μετά τη σύναψη της Σύμβασης και πριν από την παράδοση των Αγαθών. Μπορείτε να πληρώσετε το συνολικό τίμημα με τους εξής τρόπους:
   1. Τραπεζική μεταφορά. Θα σας στείλουμε τα στοιχεία πληρωμής ως μέρος της επιβεβαίωσης της παραγγελίας. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα, το συνολικό τίμημα καταβάλλεται εντός 30 ημερών .
   2. Με κάρτα online. Σε αυτήν την περίπτωση, η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω της πύλης πληρωμής Stripe , ενώ η πληρωμή διέπεται από τους όρους αυτής της πύλης πληρωμής, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στη διεύθυνση: https://stripe.com/en-sk/legal/ssa .
   3. Με αντικαταβολή. Σε μια τέτοια περίπτωση, η πληρωμή θα γίνεται κατά την παράδοση των Αγαθών σε αντίθεση με την παράδοση των Αγαθών. Σε περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή, το συνολικό τίμημα καταβάλλεται κατά την παραλαβή των Αγαθών.
   4. Με μετρητά με προσωπική παραλαβή. Είναι δυνατή η πληρωμή για τα Αγαθά σε μετρητά σε περίπτωση παραλαβής στο κατάστημά μας. Σε περίπτωση πληρωμής με μετρητά κατά την προσωπική είσπραξη, το συνολικό τίμημα καταβάλλεται κατά την παραλαβή των Αγαθών.
  4. Το τιμολόγιο θα εκδοθεί σε ηλεκτρονική μορφή μετά την πληρωμή της Συνολικής Τιμής και θα αποσταλεί στη διεύθυνση e-mail σας που καθορίζεται στην Παραγγελία.
  5. Η κυριότητα των Αγαθών περιέρχεται σε εσάς μόνο αφού πληρώσετε τη Συνολική Τιμή και παραλάβετε τα Αγαθά. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα, το συνολικό τίμημα καταβάλλεται με πίστωση στον λογαριασμό Μας, σε άλλες περιπτώσεις καταβάλλεται τη στιγμή της πληρωμής.
 5. παράδοση των αγαθών, μεταβίβαση του κινδύνου τυχαίας ζημιάς και τυχαίας φθοράς του αντικειμένου αγοράς
  1. Τα εμπορεύματα θα σας παραδοθούν με τον τρόπο της επιλογής σας, ενώ μπορείτε να επιλέξετε από τις παρακάτω επιλογές:
   1. Προσωπική συλλογή στις εγκαταστάσεις μας που αναφέρονται στη λίστα εγκαταστάσεων.
   2. Προσωπική παραλαβή στα σημεία παράδοσης της Packeta.
   3. Παράδοση μέσω των μεταφορικών εταιρειών Slovenská pošta, PPL SK, DHL, Packeta.
  2. Τα εμπορεύματα μπορούν να παραδοθούν μόνο εντός της Σλοβακικής Δημοκρατίας.
  3. Είμαστε υποχρεωμένοι να σας παραδώσουμε τα εμπορεύματα χωρίς καθυστέρηση, αλλά το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία σύναψης της Σύμβασης. Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, ενδέχεται να προκύψουν τέτοια γεγονότα που θα επηρεάσουν την ημερομηνία παράδοσης των Αγαθών που παραγγείλατε. Θα σας ενημερώσουμε αμέσως μέσω e-mail για την αλλαγή στην ημερομηνία παράδοσης και τη νέα αναμενόμενη ημερομηνία παράδοσης των παραγγελθέντων Εμπορευμάτων, ενώ το δικαίωμά σας να υπαναχωρήσετε από τη Σύμβαση δεν επηρεάζεται από αυτό. Μέρος της ειδοποίησής μας για τη νέα ημερομηνία παράδοσης των Αγαθών είναι επίσης το αίτημά μας που απευθύνεται σε εσάς να εκφράσετε εάν επιμένετε στην παράδοση των Αγαθών που παραγγείλατε στη νέα ημερομηνία. Σε περίπτωση προσωπικής παραλαβής στο κατάστημα, θα σας ενημερώνουμε πάντα για τη δυνατότητα παραλαβής των Εμπορευμάτων μέσω e-mail.
  4. Κατά την παραλαβή των Εμπορευμάτων από τον μεταφορέα, είναι καθήκον σας να ελέγξετε την ακεραιότητα της συσκευασίας των Αγαθών και, σε περίπτωση οποιασδήποτε ζημιάς, να ενημερώσετε αμέσως τον μεταφορέα και Εμάς για αυτό το γεγονός. Σε περίπτωση που το δέμα είναι κατεστραμμένο, γεγονός που υποδηλώνει μη εξουσιοδοτημένο χειρισμό και είσοδο στην αποστολή, δεν είναι υποχρέωσή σας να παραλάβετε τα Εμπορεύματα από τον μεταφορέα.
  5. Είστε υποχρεωμένοι να παραλάβετε τα εμπορεύματα στον συμφωνημένο τόπο και χρόνο. Εάν δεν παραλάβετε τα αγαθά σύμφωνα με την προηγούμενη πρόταση, θα σας ειδοποιήσουμε μέσω e-mail όπου μπορείτε να παραλάβετε τα εμπορεύματα, συμπεριλαμβανομένης της προθεσμίας για την παραλαβή τους, ή θα σας παραδώσουμε εκ νέου τα εμπορεύματα βάσει κατόπιν γραπτού αιτήματός σας που αποστέλλεται το αργότερο εντός 14 ημερών από τη στιγμή που έπρεπε να παραλάβετε τα αγαθά, με το οποίο αναλαμβάνετε να μας πληρώσετε όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την εκ νέου παράδοση των Αγαθών. Σε περίπτωση που παραβιάσετε την υποχρέωσή σας να αναλάβετε τα Αγαθά, με εξαίρεση τις περιπτώσεις βάσει του άρθρου. 6.4 αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, δεν οδηγεί σε παραβίαση της υποχρέωσής μας να σας παραδώσουμε τα Αγαθά. Ταυτόχρονα, το γεγονός ότι δεν αποδέχεστε τα Αγαθά δεν αποτελεί υπαναχώρηση από τη Σύμβαση μεταξύ μας και εσάς. Εάν δεν αναλάβετε τα Αγαθά ακόμη και εντός της πρόσθετης προθεσμίας, έχουμε το δικαίωμα να υπαναχωρήσουμε από τη Σύμβαση λόγω υλικής παραβίασης της Σύμβασης από μέρους σας. Εάν αποφασίσουμε να ασκήσουμε το εν λόγω δικαίωμα, η ανάκληση ισχύει την ημέρα που θα σας παραδώσουμε αυτήν την υπαναχώρηση. Η αποχώρηση από τη Συμφωνία δεν επηρεάζει το δικαίωμα αποζημίωσης για την προκληθείσα ζημιά στο ποσό των πραγματικών δαπανών απόπειρας παράδοσης των Αγαθών ή οποιαδήποτε άλλη αξίωση αποζημίωσης για ζημιά, εάν προκύψει.
  6. Εάν, για λόγους που προκύπτουν από την πλευρά σας, τα Αγαθά παραδίδονται επανειλημμένα ή με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που είχε συμφωνηθεί στη Σύμβαση, είναι υποχρέωσή σας να Μας αποζημιώσετε για το κόστος που σχετίζεται με αυτήν την επαναλαμβανόμενη παράδοση. Θα σας στείλουμε τα στοιχεία πληρωμής για την πληρωμή αυτών των δαπανών στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας που καθορίζεται στη Συμφωνία και οφείλονται εντός 14 ημερών από την παράδοση του e-mail.
  7. Ο κίνδυνος ζημιάς στα Αγαθά περνάει σε εσάς τη στιγμή που τα αναλαμβάνετε. Σε περίπτωση που δεν αποδεχτείτε τα Αγαθά, με εξαίρεση τις περιπτώσεις σύμφωνα με το άρθρο. 6.4 των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, ο κίνδυνος τυχαίας καταστροφής και τυχαίας φθοράς των Αγαθών περιέρχεται σε εσάς τη στιγμή που είχατε την ευκαιρία να τα αναλάβετε, αλλά για λόγους εκ μέρους σας δεν τα αναλάβατε. Η μετάβαση του κινδύνου τυχαίας καταστροφής και τυχαίας φθοράς των Αγαθών σημαίνει ότι από αυτή τη στιγμή φέρετε όλες τις συνέπειες που σχετίζονται με την απώλεια, καταστροφή, ζημιά ή οποιαδήποτε φθορά των Αγαθών.
 6. δικαιώματα από ευθύνη για ελαττώματα
  1. Προκαταρκτική διάταξη περί ευθύνης για ελαττώματα
   1. Αναλαμβάνουμε να σας παραδώσουμε τα Εμπορεύματα στην απαιτούμενη ποιότητα, ποσότητα και χωρίς ελαττώματα.
   2. Είμαστε υπεύθυνοι για ελαττώματα που έχει το Προϊόν κατά την παραλαβή. Δεν φέρουμε ευθύνη για τα χρησιμοποιημένα αγαθά για ελαττώματα που προκαλούνται από τη χρήση ή τη φθορά τους. Για προϊόντα που πωλούνται σε χαμηλότερη τιμή, δεν φέρουμε ευθύνη για ελαττώματα για τα οποία διαπραγματεύτηκε χαμηλότερη τιμή.
   3. Η γενική περίοδος εγγύησης είναι 24 μήνες. Η περίοδος εγγύησης ξεκινά από τη στιγμή που θα παραλάβετε τα Εμπορεύματα.
   4. Εάν τα Προϊόντα αντικατασταθούν, η περίοδος εγγύησης θα ξεκινήσει ξανά αφού λάβετε τα νέα Προϊόντα.
   5. Τα δικαιώματά σας από ευθύνη για ελαττώματα στα Προϊόντα, για τα οποία ισχύει η περίοδος εγγύησης, θα λήξουν εάν δεν τα ασκήσετε εντός της περιόδου εγγύησης. Ωστόσο, πρέπει να ασκήσετε τα δικαιώματά σας από την ευθύνη για ελαττώματα σε Προϊόντα που επιδεινώνονται γρήγορα το αργότερο την επόμενη ημέρα της αγοράς, διαφορετικά τα δικαιώματά σας θα λήξουν.
  2. Εγγυόμαστε ότι κατά τη μετάβαση του κινδύνου τυχαίας καταστροφής και τυχαίας φθοράς των Αγαθών σύμφωνα με το άρθρο. 6.7 Προϋπόθεση είναι τα Προϊόντα να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα, ιδίως ότι:
   1. έχει τις ιδιότητες που έχουμε συμφωνήσει μαζί σας και εάν δεν έχουν συμφωνηθεί ρητά, τότε αυτές που έχουμε δηλώσει στην περιγραφή των Αγαθών ή αυτές που μπορούν να αναμένονται λόγω της φύσης των Αγαθών.
   2. είναι κατάλληλο για τους σκοπούς που έχουμε υποδείξει ή για τους συνήθεις σκοπούς για αγαθά αυτού του τύπου.
   3. αντιστοιχεί στην ποιότητα ή το σχέδιο του συμφωνηθέντος δείγματος, εάν η ποιότητα ή ο σχεδιασμός καθορίστηκε σύμφωνα με το δείγμα·
   4. είναι στην αντίστοιχη ποσότητα και βάρος?
   5. πληροί τις απαιτήσεις που του επιβάλλονται από ειδικούς νομικούς κανονισμούς·
   6. δεν βαρύνεται από δικαιώματα τρίτων.
  3. Προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος από ευθύνη για ελαττώματα (καταγγελίες)
   1. Εάν τα εμπορεύματα παραδοθούν σε εσάς σε σπασμένη ή κατεστραμμένη συσκευασία ή η αποστολή είναι σαφώς πολύ ελαφριά, σας ζητάμε να μην αποδεχτείτε τέτοια Προϊόντα από τη μεταφορική εταιρεία και να μας ενημερώσετε αμέσως για αυτό το γεγονός καλώντας στο +421 910 904 145   ή μέσω e-mail στο info@robotoys.eu . Σε περίπτωση εντοπισμού προφανών ελαττωμάτων (π.χ. μηχανικής βλάβης), είστε υποχρεωμένοι να υποβάλετε αξίωση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σύμφωνα με το σημείο 7.4.1. παρακάτω. Δεν θα λάβουμε υπόψη αξιώσεις που έγιναν αργότερα λόγω προφανών ελαττωμάτων στα Αγαθά, συμπεριλαμβανομένων των ελαττωμάτων που συνίστανται στην ελλιπή των Αγαθών.
   2. Υποχρεούστε να ασκήσετε το δικαίωμα από ευθύνη για άλλα ελαττώματα (κρυφά ελαττώματα) σύμφωνα με το σημείο 7.4.1. παρακάτω χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση αφού ανακαλύψετε το ελάττωμα στα Προϊόντα, αλλά το αργότερο πριν από τη λήξη της περιόδου εγγύησης.
   3. Η εγγύηση ισχύει μόνο για κατασκευαστικά ελαττώματα του Προϊόντος και ελαττώματα που προκαλούνται από μηχανικές βλάβες. Δεν μπορείτε να εφαρμόσετε το δικαίωμα ευθύνης για ελαττώματα, ιδίως σε ελαττώματα που προκαλούνται από φθορά, μηχανικές βλάβες, χρήση των προϊόντων σε ακατάλληλες συνθήκες κ.λπ.
   4. Δεν δικαιούστε να διεκδικήσετε ευθύνη για ελάττωμα εάν γνωρίζατε για το ελάττωμα πριν αναλάβετε τα Αγαθά, ή σας ειδοποιήσαμε σχετικά ή σας δόθηκε κατάλληλη έκπτωση από την Τιμή του Προϊόντος για αυτόν τον λόγο.
  4. Άσκηση του δικαιώματος από ευθύνη για ζημία (καταγγελίες)
   1. Σε περίπτωση που το Προϊόν έχει ελάττωμα, δηλ. ειδικά εάν μία από τις προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο. 7.2, μπορείτε να μας ειδοποιήσετε για ένα τέτοιο ελάττωμα και να ασκήσετε τα δικαιώματά σας από ευθύνη για ελαττώματα (δηλαδή, παράπονα για τα Αγαθά) στέλνοντας ένα e-mail ή μια επιστολή στις διευθύνσεις μας που αναφέρονται στα στοιχεία ταυτοποίησής μας ή αυτοπροσώπως στη διεύθυνση μας εγκατάσταση. Για καταγγελία, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το δείγμα φόρμας που παρέχεται από εμάς, το οποίο αποτελεί το συνημμένο αρ. 1 Προϋποθέσεις.
   2. Στην ειδοποίησή σας, με την οποία υποβάλλετε αίτηση για αξίωση, παρέχετε κυρίως μια περιγραφή του ελαττώματος στα Αγαθά και τα στοιχεία ταυτοποίησής σας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε μια εξήγηση για τον τρόπο χειρισμού της αξίωσης, και επίσης να αναφέρετε ποια από τις αξιώσεις από την ευθύνη για ελαττώματα, που καθορίζονται στο σημείο 7.5 .4. μέχρι 7.5.8., κάνετε αίτηση.
   3. Κατά την υποβολή αξίωσης, παρακαλούμε να μας προσκομίσετε επίσης μια απόδειξη αγοράς των Αγαθών (τιμολόγιο) προκειμένου να αποδείξετε την αγορά σας από Εμάς, διαφορετικά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να αποδεχθούμε την αξίωσή σας.
   4. Ως ημέρα έναρξης της διαδικασίας καταγγελίας θεωρούμε την ημέρα παράδοσης των ελαττωματικών Εμπορευμάτων μαζί με τα σχετικά έγγραφα (σύμφωνα με το σημείο 7.4.3). Σε περίπτωση που η υποβολή σας, με την οποία υποβάλλετε αξίωση, είναι ελλιπής (ιδιαίτερα δυσανάγνωστη, ασαφής, ακατανόητη, δεν περιέχει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κ.λπ.), θα σας ζητήσουμε να συμπληρώσετε την υποβληθείσα αξίωση εγγράφως, ιδίως μέχρι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ. Σε αυτή την περίπτωση, η διαδικασία καταγγελίας ξεκινά από την ημέρα παράδοσης της συμπληρωμένης υποβολής σας.
   5. Εάν δεν ολοκληρώσετε την καταγγελία σύμφωνα με το σημείο 7.4.4. του παρόντος άρθρου χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης της πρόσκλησής μας σύμφωνα με το σημείο 7.4.4. αυτού του άρθρου, θα θεωρήσουμε την υποβολή σας αβάσιμη.
  5. Επεξεργασία παραπόνων
   1. Με βάση την απόφασή σας, ποιο από τα δικαιώματα σύμφωνα με τις § 622 και § 623 του Ν. 40/1964 Συντ. Εφαρμόζετε τον Αστικό Κώδικα όπως τροποποιήθηκε (εφεξής «Αστικός Κώδικας») (καθορίζεται στα σημεία 7.5.4 έως 7.5.8), θα καθορίσουμε τη μέθοδο διεκπεραίωσης της αξίωσης αμέσως, σε περίπλοκες περιπτώσεις το αργότερο 3 ημέρες από την ημερομηνία εφαρμογής της απαίτησής σας. Σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, ειδικά εάν απαιτείται σύνθετη τεχνική αξιολόγηση της κατάστασης των Αγαθών, το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία εφαρμογής της απαίτησής σας.
   2. Αφού καθορίσουμε τη μέθοδο χειρισμού της καταγγελίας, θα χειριστούμε την καταγγελία αμέσως, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις μπορούμε επίσης να χειριστούμε την καταγγελία αργότερα. Ωστόσο, η επεξεργασία της αξίωσης δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερες από 30 ημέρες από την ημερομηνία εφαρμογής της αξίωσης. Μετά τη λήξη της προθεσμίας για τη διεκπεραίωση της καταγγελίας, έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τη Σύμβαση ή έχετε το δικαίωμα να ανταλλάξετε τα Αγαθά με νέα αγαθά, εάν είναι δυνατόν.
   3. Είμαστε υποχρεωμένοι να σας εκδώσουμε γραπτό έγγραφο σχετικά με τη διεκπεραίωση της αξίωσης, το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αξίωσης και θα σας ενημερώσουμε για την επεξεργασία της μέσω e-mail. Σε περίπτωση που η αξίωση γίνει αποδεκτή, θα σας στείλουμε το επισκευασμένο Προϊόν ή θα ανταλλάξουμε το Προϊόν με ένα νέο προϊόν ή θα επιστρέψουμε την καταβληθείσα Τιμή Προϊόντος, εκτός εάν συμφωνήσουμε διαφορετικά.
   4. Εάν πρόκειται για ελάττωμα που μπορούμε να αφαιρέσουμε, έχετε το δικαίωμα να αφαιρέσετε το ελάττωμα δωρεάν, έγκαιρα και σωστά. Θα αφαιρέσουμε το ελάττωμα στα Αγαθά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
   5. Αντί να αφαιρέσετε το ελάττωμα, μπορείτε να ζητήσετε την αντικατάσταση του Προϊόντος ή εάν το ελάττωμα αφορά μόνο ένα μέρος του Προϊόντος, την αντικατάσταση αυτού του εξαρτήματος, σε περιπτώσεις που αυτό δεν συνεπάγεται δυσανάλογο κόστος για εμάς σε σχέση με την Τιμή το προϊόν ή τη σοβαρότητα του ελαττώματος.
   6. Αντί να αφαιρέσουμε το ελάττωμα στο Προϊόν, μπορούμε πάντα να αντικαταστήσουμε το ελαττωματικό Προϊόν με ένα τέλειο, εάν αυτό δεν σας δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες.
   7. Εάν πρόκειται για ελάττωμα στα Αγαθά που δεν μπορεί να αφαιρεθεί και το οποίο σας εμποδίζει να χρησιμοποιήσετε σωστά τα Αγαθά ως αγαθό χωρίς ελαττώματα, έχετε το δικαίωμα να ανταλλάξετε τα Αγαθά ή έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τη Σύμβαση. Έχετε τα ίδια δικαιώματα εάν τα ελαττώματα είναι αφαιρούμενα, αλλά δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σωστά το Προϊόν λόγω της επανεμφάνισης του ελαττώματος μετά την επισκευή ή λόγω μεγαλύτερου αριθμού ελαττωμάτων.
   8. Εάν υπάρχουν άλλα μη αφαιρούμενα ελαττώματα, έχετε το δικαίωμα σε εύλογη έκπτωση από την Τιμή Προϊόντος.
   9. Θα αντιμετωπίσουμε το παράπονο παραδίδοντας το επισκευασμένο Προϊόν, ανταλλάσσοντας το Προϊόν, επιστρέφοντας την Τιμή Προϊόντος, πληρώνοντας κατάλληλη έκπτωση από την Τιμή Προϊόντος, γραπτό αίτημα για ανάληψη απόδοσης (του Προϊόντος) ή αιτιολογημένη απόρριψη της αξίωσης.
  6. Η άσκηση δικαιωμάτων από ευθύνη για ελαττώματα και αξιώσεις για αγαθά διέπεται από τις § 619 επ. του Αστικού Κώδικα, νόμος αριθ. 250/2007 Συλλ. για την προστασία των καταναλωτών και την τροποποίηση του νόμου του Εθνικού Συμβουλίου της Σλοβακίας αριθ. 372/1990 Συντ. για αδικήματα όπως τροποποιήθηκε (εφεξής «Νόμος για την Προστασία των Καταναλωτών») και ο νόμος αριθ. 102/2014 Συντ. σχετικά με την προστασία των καταναλωτών κατά την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών βάσει σύμβασης που έχει συναφθεί εξ αποστάσεως ή σύμβασης που έχει συναφθεί εκτός των εγκαταστάσεων του πωλητή και σχετικά με την τροποποίηση ορισμένων νόμων όπως τροποποιήθηκαν (εφεξής «Νόμος για την προστασία των καταναλωτών στις πωλήσεις εξ αποστάσεως» ").
  7. Εάν διεκδικήσετε ένα προϊόν:

 1. κατά τους πρώτους 12 μήνες από την αγορά του Προϊόντος, μπορούμε να απορρίψουμε την αξίωσή σας μόνο βάσει επαγγελματικής αξιολόγησης. ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της αξιολόγησης εμπειρογνωμόνων, δεν θα απαιτήσουμε από εσάς να πληρώσετε το κόστος της αξιολόγησης εμπειρογνωμόνων ή άλλες δαπάνες που σχετίζονται με την αξιολόγηση εμπειρογνωμόνων. Θα σας παράσχουμε αντίγραφο της αξιολόγησης εμπειρογνωμόνων που δικαιολογεί την απόρριψη της αξίωσης το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημέρα επεξεργασίας της αξίωσης.
 2. μετά από 12 μήνες από την αγορά και έχουμε απορρίψει μια τέτοια αξίωση, θα υποδείξουμε στο έγγραφο χειρισμού παραπόνων σε ποιον μπορείτε να στείλετε τα Προϊόντα για αξιολόγηση εμπειρογνωμόνων. Εάν στείλετε τα Προϊόντα για αξιολόγηση εμπειρογνωμόνων σε ένα καθορισμένο άτομο, τα έξοδα της αξιολόγησης εμπειρογνωμόνων, καθώς και όλα τα άλλα σχετικά έξοδα που προκύπτουν για το σκοπό αυτό, θα βαρύνουν Εμάς, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της αξιολόγησης εμπειρογνωμόνων. Εάν αποδείξετε μέσω αξιολόγησης εμπειρογνωμόνων την ευθύνη μας για το ελάττωμα των Αγαθών, μπορείτε να υποβάλετε ξανά την αξίωση. η περίοδος εγγύησης δεν λήγει κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης εμπειρογνωμόνων. Είμαστε υποχρεωμένοι να σας αποζημιώσουμε εντός 14 ημερών από την ημερομηνία εκ νέου υποβολής της καταγγελίας, όλα τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για την αξιολόγηση των εμπειρογνωμόνων, καθώς και όλα τα σχετικά έξοδα που πραγματοποιήθηκαν σκόπιμα. Μια ανανεωμένη αξίωση δεν μπορεί να απορριφθεί.
  1. Εάν είστε επιχειρηματίας, είναι καθήκον σας να ειδοποιήσετε και να επισημάνετε το ελάττωμα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση αφού το ανακαλύψετε, αλλά το αργότερο εντός 3 ημερών από την παραλαβή των Αγαθών.
  2. Εάν είστε καταναλωτής, έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε δικαιώματα από ευθύνη για ελαττώματα που προκύπτουν με καταναλωτικά αγαθά εντός 24 μηνών από την παραλαβή των αγαθών.
  3. Δια του παρόντος, σας ενημερώσαμε δεόντως για τα δικαιώματά σας, τα οποία απορρέουν από τις § 622 και § 623 του νόμου αριθ. 40/1964 Συντ. Αστικός κώδικας. Με τη σύναψη της Συμφωνίας, επιβεβαιώνετε ότι είχατε την ευκαιρία να διαβάσετε τους όρους της καταγγελίας για τα αγαθά.

 1. υπαναχώρηση από τη σύμβαση
  1. Η αποχώρηση από τη Συμφωνία, δηλαδή ο τερματισμός της συμβατικής σχέσης μεταξύ Εμάς και Εσάς από την αρχή της, μπορεί να συμβεί για τους λόγους και τις μεθόδους που καθορίζονται σε αυτό το άρθρο ή σε άλλες διατάξεις των Όρων και Προϋποθέσεων, στις οποίες η δυνατότητα υπαναχώρησης είναι ρητά δηλωθείς.
  2. Εάν είστε καταναλωτής, δηλαδή άτομο που αγοράζει αγαθά εκτός του πεδίου της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας, έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τη Σύμβαση χωρίς να αναφέρετε λόγο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των Αγαθών, σύμφωνα με τις διατάξεις του § 7 του νόμου για την προστασία των καταναλωτών στις πωλήσεις εξ αποστάσεως. Σε περίπτωση που έχουμε συνάψει σύμβαση, το αντικείμενο της οποίας είναι πολλοί τύποι Αγαθών ή η παράδοση πολλών τμημάτων των Αγαθών, η περίοδος αυτή αρχίζει να τρέχει μόνο την ημέρα παράδοσης του τελευταίου μέρους των Αγαθών και σε η περίπτωση που έχουμε συνάψει σύμβαση βάσει της οποίας θα σας παραδίδουμε τα αγαθά τακτικά και επανειλημμένα, αρχίζει την ημέρα παράδοσης της πρώτης παράδοσης. Μπορείτε να αποχωρήσετε από τη Συμφωνία με οποιονδήποτε αποδεδειγμένο τρόπο (ιδίως στέλνοντας ένα e-mail ή μια επιστολή στις διευθύνσεις Μας που αναφέρονται στα δεδομένα ταυτοποίησής μας). Για ανάληψη, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το δείγμα φόρμας που παρέχεται από εμάς, το οποίο αποτελεί το συνημμένο αρ. 2 Προϋποθέσεις.
  3. Ακόμη και ως καταναλωτής, ωστόσο, δεν μπορείτε να υπαναχωρήσετε από τη Συμφωνία σε περιπτώσεις όπου το αντικείμενο της Σύμβασης είναι:
   1. την πώληση Αγαθών, η Τιμή των οποίων εξαρτάται από τις διακυμάνσεις των τιμών στη χρηματοπιστωτική αγορά, τις οποίες δεν μπορούμε να επηρεάσουμε και οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης από τη Σύμβαση·
   2. την πώληση αλκοολούχων ποτών, η τιμή των οποίων συμφωνήθηκε κατά τη σύναψη της Σύμβασης, ενώ η παράδοσή τους μπορεί να γίνει το νωρίτερο 30 ημέρες αργότερα και η τιμή τους εξαρτάται από τις κινήσεις των τιμών της αγοράς, τις οποίες δεν μπορούμε να επηρεάσουμε.
   3. πώληση Αγαθών που έγιναν σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις σας, που κατασκευάστηκαν κατά παραγγελία για εσάς ή Αγαθών που προορίζονται ειδικά για έναν καταναλωτή.
   4. πώληση αγαθών που υπόκεινται σε ταχεία φθορά ή αλλοίωση και αγαθών που έχουν αναμειχθεί άρρηκτα με άλλα μετά την παράδοση·
   5. πώληση εμπορευμάτων που περικλείονται σε προστατευτική συσκευασία, η οποία δεν είναι κατάλληλη για επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή υγιεινής και των οποίων η προστατευτική συσκευασία έχει σπάσει μετά την παράδοση·
   6. πώληση ηχογραφήσεων, εγγραφών βίντεο, οπτικοακουστικών εγγραφών ή λογισμικού υπολογιστή που πωλούνται σε προστατευτική συσκευασία, εάν η αρχική συσκευασία έχει παραβιαστεί·
   7. την πώληση περιοδικών εκδόσεων, με εξαίρεση τις πωλήσεις βάσει συνδρομητικής σύμβασης και την πώληση βιβλίων που δεν παρέχονται σε προστατευτική συσκευασία·
   8. παροχή ηλεκτρονικού περιεχομένου εάν δεν παραδόθηκε σε φυσικό μέσο και παραδόθηκε με προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας πριν από τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης και σας έχουμε ενημερώσει ότι δεν έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης από τη Σύμβαση.
  4. Προθεσμία υπαναχώρησης σύμφωνα με το άρθ. 8.2 Η προϋπόθεση θεωρείται ότι διατηρείται εάν Μας στείλετε μια ειδοποίηση ότι αποσύρεστε από τη Συμφωνία κατά τη διάρκεια αυτής.
  5. Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη Σύμβαση, η Τιμή θα σας επιστραφεί εντός 14 ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ανάληψης στον λογαριασμό από τον οποίο πιστώθηκε ή στον λογαριασμό που επιλέχθηκε κατά την ανάληψη από τη Σύμβαση. Ωστόσο, το ποσό δεν θα επιστραφεί προτού μας επιστρέψετε τα Αγαθά ή αποδείξετε ότι μας έχουν σταλεί πίσω. Παρακαλούμε επιστρέψτε τα προϊόντα σε εμάς καθαρά, κατά προτίμηση συμπεριλαμβανομένης της αρχικής συσκευασίας.
  6. Σε περίπτωση αποχώρησης από τη Συμφωνία σύμφωνα με το άρθ. 8.2 Προϋποθέσεις Είστε υποχρεωμένοι να στείλετε ή να παραδώσετε τα Αγαθά σε εμάς ή σε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από εμάς να παραλάβει τα Αγαθά εντός 14 ημερών από την απόσυρση, ενώ επιβαρύνεστε με τα έξοδα επιστροφής των Αγαθών σε εμάς. Αυτό δεν ισχύει εάν συμφωνήσουμε να παραλάβουμε τα Προϊόντα προσωπικά ή μέσω ατόμου εξουσιοδοτημένου από εμάς. Η προθεσμία διατηρείται εάν τα εμπορεύματα παραδόθηκαν για μεταφορά το αργότερο την τελευταία ημέρα της προθεσμίας. Αντίθετα, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να επιστρέψουμε την τιμή μεταφοράς, αλλά μόνο στο ποσό που αντιστοιχεί στη φθηνότερη μέθοδο παράδοσης των Αγαθών που προσφέραμε για την παράδοση των Αγαθών.
  7. Είστε υπεύθυνοι για ζημιές σε περιπτώσεις όπου τα Προϊόντα υποστούν ζημιά ως αποτέλεσμα του χειρισμού τους με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που είναι απαραίτητος για να τα χειριστείτε σε σχέση με τη φύση και τις ιδιότητές τους. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα σας τιμολογήσουμε για τη ζημιά που προκλήθηκε μετά την επιστροφή των εμπορευμάτων σε εμάς και η ημερομηνία λήξης του τιμολογημένου ποσού είναι 14 ημέρες.
  8. Δικαιούμαστε να υπαναχωρήσουμε από τη Σύμβαση λόγω εξαντλημένων αποθεμάτων, μη διαθεσιμότητας των Αγαθών ή εάν ο κατασκευαστής, εισαγωγέας ή προμηθευτής των Αγαθών που συμφωνήθηκαν στη Σύμβαση σταμάτησε την παραγωγή ή έκανε σοβαρές αλλαγές που κατέστησαν αδύνατη την εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας βάσει της σύμβασης ή για λόγους ανωτέρας βίας, ή εάν χρησιμοποιήσουμε όλες τις προσπάθειές μας που μπορεί να απαιτηθούν δίκαια από εμάς, δεν είμαστε σε θέση να σας παραδώσουμε τα Αγαθά εντός της περιόδου που καθορίζεται από αυτούς τους Όρους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είμαστε υποχρεωμένοι να σας ενημερώσουμε για το γεγονός αυτό χωρίς περιττή καθυστέρηση και να σας επιστρέψουμε το ήδη πληρωμένο Συνολικό τίμημα για τα Εμπορεύματα, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης της υπαναχώρησης από τη Σύμβαση. Θα σας επιστρέψουμε τη συνολική τιμή που καταβλήθηκε για τα αγαθά με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο πληρώσατε τη συνολική τιμή, ενώ αυτό δεν επηρεάζει το δικαίωμα να συμφωνήσουμε μαζί σας για άλλη μέθοδο επιστροφής χρημάτων, εάν δεν θα χρεωθείτε πρόσθετες χρεώσεις σε σχέση με αυτό.
  9. Δικαιούμαστε να υπαναχωρήσουμε από τη Συμφωνία ακόμα κι αν δεν έχετε αναλάβει τα Αγαθά εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που υποχρεώσατε να παραλάβετε τα Αγαθά.
 2. υποβολή προτάσεων και παραπόνων
  1. Ως καταναλωτής, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε προτάσεις και παράπονα γραπτώς, μέσω e-mail στη διεύθυνση: info@robotoys.eu .
  2. Θα σας ενημερώσουμε για την αξιολόγηση της πρωτοβουλίας ή της καταγγελίας μέσω e-mail που θα σταλεί στο email σας.
  3. Το εποπτικό όργανο είναι η Σλοβακική Επιθεώρηση Εμπορίου (SOI) , Επιθεώρηση SOI για το Prešovský   περιοχή, με έδρα: Obrancov mieru 4675/6, 080 01 Prešov, τηλ. όχι. 051/772 15 97 .
  4. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον χειρισμό της καταγγελίας ή της καταγγελίας σας, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για έλεγχο ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο soi.sk .
 3. εναλλακτική επίλυση διαφορών με τους καταναλωτές
  1. Έχετε το δικαίωμα να επικοινωνήσετε μαζί μας με αίτημα διόρθωσης, μέσω e-mail που αποστέλλεται στη διεύθυνση: info@robotoys.eu , εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο χειριστήκαμε την καταγγελία σας ή εάν πιστεύετε ότι έχουμε παραβιάσει τα δικαιώματά σας . Εάν απαντήσουμε αρνητικά στο αίτημά σας ή δεν απαντήσουμε σε αυτό εντός 30 ημερών από την αποστολή του, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε πρόταση για την έναρξη εναλλακτικής επίλυσης διαφορών με την οντότητα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (εφεξής «Θέμα») σύμφωνα με στην πράξη αριθ. 391/2015 Συντ. για την Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών και για τις Τροποποιήσεις και Συμπληρώματα σε Ορισμένες Πράξεις, όπως τροποποιήθηκαν (εφεξής «Νόμος για την Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών»).
  2. Τα υποκείμενα είναι αρχές και εξουσιοδοτημένα νομικά πρόσωπα σύμφωνα με την § 3 του νόμου για την εναλλακτική επίλυση διαφορών και ο κατάλογός τους δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομίας της Σλοβακικής Δημοκρατίας. mhsr.sk .
  3. Μπορείτε να υποβάλετε μια πρόταση με τον τρόπο που καθορίζεται στην Ενότητα 12 του νόμου περί εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.
  4. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ξεκινήσετε την εξώδικη επίλυση διαφορών ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ΗΕΔ που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο europa.eu ή europa.eu .
 4. Τελευταίες προμήθειες
  1. Θα παραδώσουμε όλη την γραπτή αλληλογραφία μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η διεύθυνση email μας αναγράφεται στην ενότητα Τα στοιχεία ταυτοποίησής μας. Θα παραδώσουμε την αλληλογραφία στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας που καθορίζεται στη Συμφωνία, στον Λογαριασμό Χρήστη ή μέσω της οποίας επικοινωνήσατε μαζί μας.
  2. Το συμβόλαιο μπορεί να αλλάξει μόνο βάσει γραπτής συμφωνίας μας. Ωστόσο, δικαιούμαστε να αλλάξουμε και να συμπληρώσουμε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, αλλά αυτή η αλλαγή δεν θα επηρεάσει τις ήδη συναφθείσες Συμβάσεις, αλλά μόνο τις Συμβάσεις που θα συναφθούν μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτής της αλλαγής. Ωστόσο, θα σας ενημερώσουμε για την αλλαγή μόνο εάν έχετε δημιουργήσει Λογαριασμό Χρήστη (ώστε να έχετε αυτές τις πληροφορίες σε περίπτωση που παραγγείλετε νέα Προϊόντα, αλλά η αλλαγή δεν δημιουργεί δικαίωμα καταγγελίας, καθώς δεν έχουμε σύμβαση που θα μπορούσε να λυθεί), ή εσείς βάσει της σύμβασης, θα παραδίδουμε τα αγαθά τακτικά και επανειλημμένα. Θα σας στείλουμε πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος της αλλαγής. Εάν δεν λάβουμε από εσάς εντός 14 ημερών από την αποστολή των πληροφοριών σχετικά με την αλλαγή, τη λήξη της συναφθείσας Σύμβασης για τακτικές και επαναλαμβανόμενες παραδόσεις των Αγαθών, οι νέοι όροι θα γίνουν μέρος της Σύμβασής μας και θα εφαρμοστούν στην επόμενη παράδοση τα αγαθά μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της αλλαγής. Η περίοδος ειδοποίησης σε περίπτωση που ειδοποιήσετε είναι 2 μήνες.
  3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή γεγονότων που δεν μπορούν να προβλεφθούν (φυσική καταστροφή, πανδημία, λειτουργικές αποτυχίες, διακοπές υπεργολάβου κ.λπ.), δεν φέρουμε ευθύνη για ζημιές που προκλήθηκαν ως αποτέλεσμα ή σε σχέση με περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή απρόβλεπτα γεγονότα , και εάν αυτή η προϋπόθεση διαρκέσει περισσότερο από 10 ημέρες, εμείς και εσείς έχουμε το δικαίωμα να υπαναχωρήσουμε από τη Συμφωνία.
  4. Το Παράρτημα των Όρων και Προϋποθέσεων περιέχει ένα δείγμα φόρμας για παράπονο και ένα δείγμα φόρμας για υπαναχώρηση από τη Σύμβαση.
  5. Η σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων των Όρων και Προϋποθέσεων, είναι αρχειοθετημένη σε ηλεκτρονική μορφή μαζί μας, αλλά δεν είναι προσβάσιμη σε εσάς. Ωστόσο, θα λαμβάνετε πάντα αυτούς τους Όρους και τις επιβεβαιώσεις Παραγγελίας με μια περίληψη της Παραγγελίας μέσω e-mail, και επομένως θα έχετε πάντα πρόσβαση στη Συμφωνία ακόμη και χωρίς τη συνεργασία μας. Συνιστούμε να αποθηκεύετε πάντα την επιβεβαίωση της παραγγελίας και τους Όρους και Προϋποθέσεις.
  6. Η δραστηριότητά μας δεν υπόκειται σε κανέναν κώδικα δεοντολογίας σύμφωνα με την § 3 παρ. 1 γράμμα ιδ) του νόμου για την προστασία των καταναλωτών στις πωλήσεις εξ αποστάσεως.
  7. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις τίθενται σε ισχύ την 1.1.2023 .