Επικοινωνήστε μαζί μας info@robotoys.eu

ΟΡΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Προϋποθέσεις καταγγελίας Diamond Hands s.r.o

Αυτή η Πολιτική Παραπόνων ισχύει από την 01.01.2023 και είναι διαθέσιμη στα κεντρικά γραφεία του πωλητή ή ως έγγραφο στην Diamond Hands s.r.o.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Η διαδικασία καταγγελίας περιγράφει την κανονική επιχειρηματική συνεργασία μεταξύ του αγοραστή και της εταιρείας Diamond Hands s.r.o. με έδρα την Uherova 2910/15 058 01 Poprad, ID: 55027521 (εφεξής καλούμενος ως πωλητής) και το υποκατάστημα επιστροφής και παραπόνων LUr.PPo.24 , S. /3, 059 21 Svit .

Ο αγοραστής υποχρεούται να εξοικειωθεί με τη διαδικασία καταγγελίας και τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις πριν παραγγείλει τα εμπορεύματα. Με την αποδοχή των αγαθών από τον πωλητή, συμφωνούν με την παρακάτω διαδικασία καταγγελίας. Σε περίπτωση που τα εμπορεύματα δεν παραληφθούν προσωπικά, η στιγμή της παράδοσής τους στον πρώτο μεταφορέα νοείται ως παραλαβή των εμπορευμάτων.

Ως απόδειξη εγγύησης (πιστοποιητικό εγγύησης), ο πωλητής εκδίδει έγγραφο αγοράς (τιμολόγιο - εφεξής μόνο πιστοποιητικό εγγύησης) με όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την εφαρμογή της εγγύησης (όνομα προϊόντος, διάρκεια εγγύησης, τιμή, ποσότητα, κωδικός προϊόντος...) κάθε αγορασμένο προϊόν..

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η περίοδος εγγύησης ξεκινά από την ημέρα παραλαβής των εμπορευμάτων από τον αγοραστή. Η νόμιμη περίοδος εγγύησης είναι γενικά 24 μήνες. Ο πωλητής μπορεί να παρατείνει αυτή τη νόμιμη περίοδο. Η διάρκεια της περιόδου εγγύησης αναγράφεται πάντα στο πιστοποιητικό εγγύησης (στη στήλη εγγύησης).

Η περίοδος εγγύησης αποτελείται από τη νόμιμη περίοδο (24 μήνες) και πιθανώς μια παρατεταμένη περίοδο. Εντός της προβλεπόμενης περιόδου εγγύησης, οι καταγγελίες διέπονται από τον Αστικό Κώδικα Αρ. 40/1964 Συντ. § 619-627 λαμβάνοντας υπόψη αυτή τη διαδικασία καταγγελίας. Σε περίπτωση παρατεταμένης περιόδου, οι καταγγελίες διέπονται αποκλειστικά από αυτούς τους κανονισμούς.

Εξαίρεση μπορεί να είναι τα αγαθά που πωλούνται με έκπτωση (κατεστραμμένα, μεταχειρισμένα, ημιτελή προϊόντα κ.λπ.). Εάν ο αγοραστής είναι καταναλωτής και εάν τα είδη χρησιμοποιούνται, ο πωλητής δεν ευθύνεται για ελαττώματα που αντιστοιχούν στον βαθμό χρήσης ή φθοράς που είχαν τα αγαθά όταν τα παρέλαβε ο αγοραστής. Τα δικαιώματα από ευθύνη για ελαττώματα του προϊόντος λήγουν εάν δεν έχουν ασκηθεί εντός 24 μηνών από την ημερομηνία παραλαβής των αγαθών από τον αγοραστή. Ο πωλητής μπορεί να συντομεύσει αυτή την περίοδο κατόπιν συμφωνίας με τον αγοραστή, αλλά όχι λιγότερο από 12 μήνες. Αυτή η ώρα θα υποδειχθεί από τον πωλητή στο έγγραφο για την πώληση των αγαθών. Για προϊόντα που πωλούνται σε χαμηλότερη τιμή λόγω σφάλματος ή ελλιπούς, η εγγύηση δεν ισχύει για σφάλματα λόγω των οποίων συμφωνήθηκε η χαμηλότερη τιμή.

Για επιλεγμένα προϊόντα, η εγγύηση του κατασκευαστή για αγοραστές που δεν είναι καταναλωτές είναι περιορισμένη. Τα νόμιμα δικαιώματα του τελικού πελάτη (καταναλωτή) δεν θίγονται σε καμία περίπτωση, η εγγύηση ισχύει για αυτούς σύμφωνα με το νόμο.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Ο αγοραστής υποχρεούται να ελέγξει την κατάσταση της αποστολής με τον μεταφορέα αμέσως κατά την παράδοση (αριθμός δεμάτων, ακεραιότητα της ταινίας με το λογότυπο της εταιρείας, ζημιά στο κουτί) σύμφωνα με τη συνημμένη φορτωτική. Ο αγοραστής δικαιούται να αρνηθεί να αποδεχτεί μια αποστολή που δεν είναι σύμφωνη με τη σύμβαση αγοράς από το γεγονός ότι η αποστολή είναι π.χ. ελλιπής ή κατεστραμμένο. Εάν ο Αγοραστής αναλάβει την κατεστραμμένη αποστολή από τον μεταφορέα, είναι απαραίτητο να περιγραφεί η ζημιά στο πρωτόκολλο αποδοχής του μεταφορέα.

Μια ημιτελής ή κατεστραμμένη αποστολή πρέπει να αναφέρεται αμέσως μέσω e-mail στη διεύθυνση: info@robotoys.eu , να συντάξετε μια αναφορά ζημιάς με τον μεταφορέα και να την στείλετε στον πωλητή με e-mail ή ταχυδρομείο χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Πρόσθετα παράπονα για ατελότητα ή εξωτερική ζημιά στην αποστολή δίνουν στον πωλητή την ευκαιρία να αποδείξει ότι αυτό δεν αποτελεί παραβίαση της σύμβασης αγοράς.

Η εγγύηση δεν ισχύει για ελαττώματα που προκαλούνται από ακατάλληλο χειρισμό, ανεπαρκή ή ακατάλληλη φροντίδα, ως αποτέλεσμα φυσικών αλλαγών στα υλικά από τα οποία κατασκευάζονται τα προϊόντα, ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε ζημίας από τον χρήστη ή τρίτου ή άλλη ακατάλληλη παρέμβαση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

Εάν ο αγοραστής είναι καταναλωτής χωρίς αριθμό ταυτότητας:

Εάν πρόκειται για ελάττωμα που μπορεί να αφαιρεθεί, τα εμπορεύματα θα επισκευαστούν. Εάν η επισκευή δεν είναι δυνατή και η φύση του ελαττώματος δεν εμποδίζει την κανονική χρήση, ο πωλητής και ο αγοραστής μπορούν να συμφωνήσουν για μια λογική έκπτωση στην τιμή των αγαθών. Σε περίπτωση έκπτωσης, δεν είναι δυνατόν να παραπονεθείτε για αυτό το ελάττωμα αργότερα. Σε περίπτωση αδυναμίας διευθέτησης της απαίτησης με οποιαδήποτε από τις αναφερόμενες επιλογές, θα εκδοθεί πιστωτικό σημείωμα στον αγοραστή.

Εάν πρόκειται για ελάττωμα που δεν μπορεί να αφαιρεθεί και το οποίο εμποδίζει τη σωστή χρήση του προϊόντος ως μη ελαττωματικό αντικείμενο, ο πωλητής θα προσφέρει στον αγοραστή την ανταλλαγή του ελαττωματικού προϊόντος με ένα αντικείμενο με τις ίδιες ή παρόμοιες ιδιότητες χρησιμότητας ή θα εκδώσει πιστωτικό σημείωμα.

Εάν ο αγοραστής είναι οντότητα με αριθμό ταυτότητας:

Εάν πρόκειται για ελάττωμα που μπορεί να αφαιρεθεί, τα εμπορεύματα θα επισκευαστούν. Εάν η επισκευή δεν είναι δυνατή και η φύση του ελαττώματος δεν εμποδίζει την κανονική χρήση, ο πωλητής και ο αγοραστής μπορούν να συμφωνήσουν για μια λογική έκπτωση στην τιμή των αγαθών. Σε περίπτωση έκπτωσης, δεν είναι δυνατόν να παραπονεθείτε για αυτό το ελάττωμα αργότερα.

Εάν πρόκειται για ελάττωμα που δεν μπορεί να αφαιρεθεί και το οποίο εμποδίζει τη σωστή χρήση του προϊόντος ως προϊόν χωρίς ελαττώματα, ο πωλητής δικαιούται να ανταλλάξει τα ελαττωματικά αγαθά με αγαθά με τις ίδιες ή παρόμοιες χρήσιμες ιδιότητες ή να εκδώσει πιστωτικό σημείωμα.

Ο πωλητής χειρίζεται τα παράπονα προϊόντων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αλλά το αργότερο εντός 30 ημερών από την επόμενη ημέρα της αξίωσης του αγοραστή. Αυτή η προθεσμία δεν είναι δεσμευτική για τον αγοραστή, ο οποίος χρησιμοποίησε τον αριθμό ταυτότητας κατά την αγορά και ως εκ τούτου η σχέση του με τον πωλητή διέπεται από τον Εμπορικό Κώδικα.

Μετά την επεξεργασία μιας έγκυρης αξίωσης, η περίοδος εγγύησης παρατείνεται κατά τη διάρκεια της αξίωσης. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης καταγγελίας, η περίοδος εγγύησης δεν παρατείνεται. Εάν το παράπονο διευθετήθηκε με ανταλλαγή, το επόμενο πιθανό παράπονο θεωρείται το πρώτο παράπονο των εμπορευμάτων. (Η διάρκεια της απαίτησης υπολογίζεται από την επομένη της παραλαβής έως την ημέρα διεκπεραίωσης της αξίωσης. Ωστόσο, όχι έως ότου παραληφθεί από τον αγοραστή. Ο πελάτης ενημερώνεται για τον εξοπλισμό μέσω e-mail, το οποίο καθόρισε κατά την αγορά.)

Μετά την επεξεργασία της καταγγελίας, ο πωλητής θα ειδοποιήσει τον αγοραστή για τον τερματισμό της καταγγελίας είτε τηλεφωνικά είτε μέσω e-mail. Εάν τα εμπορεύματα στάλθηκαν από υπηρεσία μεταφοράς, θα σταλούν αυτόματα στη διεύθυνση του αγοραστή μετά την τοποθέτηση. Εάν, για τεχνικούς λόγους, το e-mail δεν ληφθεί από τον αγοραστή εντός της προβλεπόμενης από το νόμο προθεσμίας ενός μηνός, ο αγοραστής έχει τη δυνατότητα να εμφανιστεί αυτόματα στο τμήμα αξιώσεων, όπου η αξίωση θα διευθετηθεί μετά την υποβολή της αρχικής απόδειξης απαίτησης .

Σε περίπτωση που τα εμπορεύματα που ζητούνται δεν παραληφθούν εντός 60 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της αξίωσης, ο πωλητής, σύμφωνα με το άρθρο 656 του Αστικού Κώδικα, δικαιούται να χρεώσει το ποσό για αποθήκευση όταν η απαίτηση αφαιρεθεί από την αποθήκη. Το ποσό αυτό ορίζεται σε 0,50 ευρώ/ημέρα για εμπορεύματα έως 5 κιλά.

Για την εταιρεία Diamond Hands s.r.o

Συντάχθηκε σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα. όχι. 108/2000 Συντ. , εμπορικό δίκαιο και τις σχετικές τροποποιήσεις στη Συντ